Skifte av tak på Trønderlån.

I vinter 2021 skiftet vi tak på ei trønderlån i Skatval. Gammel skifertak ble skiftet ut med Decra. Oppretting og skifte av noe råte måtte til. Vi var ganske heldig med godt vær og arbeidete gikk fort for seg.

Skifte vindsperre og kledning på firemannsbolig. Tyholt

En firemannsbolig på Tholt fra 50tallet fikk ny vindsperre og kledning i sommer. Kledningen på boligen var skiften en gang på 90 tallet og ble da godt isolert. Vinduene ble skiftet tidligere av andre. Kledningen ble høvlet og malt hos oss med et grunningstrøk og mellomstrøk. Det gjør overflatebehandlingen enklere for huseieren og man slipper […]